Asi jsme se už někdy setkali


Třeba před lety na Hanušovicku, kde jsem pomáhal s problémy mladým lidem. V poslední době jsme se mohli vidět hlavně na Šumpersku, možná v některém z denních stacionářů, které pomáhají rodinám s péčí o hendikepované nebo seniory. Nebo u nízkoprahového klubu pro děti a mládež Rachot. Možná v poradenském centru pro uživatele drog, ale tam snad ne :) Tato zařízení, a ještě mnoho dalších, provozuje obecně prospěšná společnost PONTIS Šumperk, největší poskytovatel sociálních služeb v celém Olomouckém kraji, v níž mám tu čest být ředitelem.

Proč do toho jdu?

Přátelé mě oslovili, abych to, co jsem se naučil v našem drsném jesenickém kraji, nabídl všem v Česku, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. A naopak abych pro Šumpersko a Jesenicko zajistil víc, než politici, které jsme si zvolili dříve, ale kteří na své sliby pak v Praze rychle zapomněli. Nabídku jsem přijal a do senátních voleb jdu jako nezávislý kandidát s podporou hnutí ANO.

Jsem zvyklý tvrdě pracovat a zároveň pomáhat. A chci pomoci našemu kraji – Šumpersku a Jesenicku. Chci být senátorem, který vám bude předkládat konkrétní výsledky své práce. Budu našemu regionu opravdu pomáhat. A pracovat už jsem začal, i když do Senátu je ještě dlouhá cesta. Své vize a nápady už jsem probral s lidmi, kteří nám mohou pomoci. V uplynulých dnech jsem za náš region „lobboval“ na jednáních s ministryní financí Alenou Schillerovou, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou a rektorem UP Olomouc Jaroslavem Millerem.

Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. Přesto mám s politikou zkušenost, a vím, do čeho jdu. Vždyť jako ředitel velké společnosti poskytující sociální služby jsem s politiky a úředníky v každodenním kontaktu.

Mirek Adámek

Moje priority

 • Zbrzdím odliv lidí ze Šumperska a Jesenicka
 • Šumpersko a Jesenicko se vylidňuje. Každým rokem stále rychleji. Od některých politiků slýchávám, jak s odlivem lidí nejde nic dělat, že to je globální trend, že je to složité téma a další bláboly. Trochu mi to připomíná mé začátky v Pontisu, kdy jsem jako nový ředitel taky slýchával, že tohle nejde a toto taky ne. Není to pravda, když se chce, tak jde všechno. A všechny mé priority souvisí právě s tímto cílem.

 • Dostupné a kvalitní bydlení je základ
 • Vláda ANO zavedla podporu startovacího bydlení pro mladé. Ale to je jen začátek. Chci v Senátu navrhnout další opatření, která podpoří výstavbu dostupných a kvalitních bytů pro všechny. Zároveň musíme uvolnit vhodné pozemky pro zájemce o individuální výstavbu rodinných domů. Ne jim házet klacky pod nohy, jak se to děje nyní na mnoha místech, například v Šumperku, kde se za tři roky postavilo pouze 11 nových bytů či domů.

 • Zajistím podmínky pro kvalitní a laskavou péči o seniory, děti a nemocné
 • Jako ředitel největšího poskytovatele sociálních služeb v kraji vím přesně, kde může stát lépe a více pomáhat. V Senátu budu dohlížet na „systém“, aby poskytl ty nejlepší podmínky lidem a organizacím pečujícím o seniory, nemocné, hendikepované či jinak znevýhodněné lidi. Mojí prioritou je zlepšit podmínky pro ty, kteří doma pečují o staré lidi a nemocné. To, že se o své blízké starají, je nesmí vyřadit z běžného života, ze setkávání s přáteli a vrstevníky. Budu podporovat neziskové organizace, které by měly být hlavním pilířem těchto aktivit.

 • Chci vysokou školu a zimní stadion v Jeseníku
 • I to pomůže udržet mladé lidi v našem regionu. Po nedávném otevření nové multifunkční sportovní haly v Jeseníku teď musí přijít na řadu zimní stadión. V současné době o jeho výstavbě jednám s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou a jsme na dobré cestě! Dalším reálným příspěvkem ke zpomalení odlivu mladých lidí z našeho regionu je vybudování vysoké školy v Jeseníku. Ano, je to odvážná vize. Ale já už na tom pracuji a jednám s vedením olomoucké univerzity.

 • Prosadím rychlý internet do každé obce
 • Také to je můj recept, jak zbrzdit odliv lidí z našeho regionu. Chci jako senátor vyvinout maximální úsilí, aby se v celé republice změnil přístup operátorů k poskytování internetového připojení. Není možné, aby byl u nás internet mnohonásobně pomalejší a k tomu dražší než v okolních zemích. Pokud pokryjeme Šumpersko a Jesenicko rychlým internetem, zvedne se celková vzdělanost, dostupnost služeb, a zároveň umožníme lidem pracovat přes internet i v té nejmenší vesničce v pohraničí pro klienty po celém světě. Jestliže chceme digitalizovat veřejnou správu, je toto jeden ze základních pilířů, aby systém fungoval.

 • Chci bezpečnější Šumpersko a Jesenicko
 • To nejdůležitější na konec. Bezpečí pro seniory – před nejrůznějšími „šmejdy“, ale především ve chvílích samoty. Starým a nemocným lidem chci zprostředkovat možnost „dálkového dohledu“ nad jejich zdravotním stavem, i další služby, aby mohli co nejdéle bydlet doma. Stejně zásadní je bezpečí pro naše děti, abychom se nebáli pustit je samotné do školy nebo na kroužky. Chci podporovat aktivity, které zlepší dopravní výchovu a také aby děti vždy dobře věděly, jak se zachovat v nebezpečných situacích. To vše by se mělo dít už na prvním stupni základních škol.

  To je prevence, nicméně pocit bezpečí nám dávají hlavně profesionálové – policisté, vojáci, hasiči, záchranáři. Ti všichni musí dostat od státu mnohem větší podporu, protože na ně se obracíme v případě největšího ohrožení.

O mně

Od roku 2008 jsem ředitelem obecně prospěšné společnosti PONTIS Šumperk, která je největším poskytovatelem sociálních služeb v Olomouckém kraji. Na tuto pozici jsem se vypracoval po mnoha letech praxe kurátora pro mládež, kdy jsem zároveň vystudoval obor Pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

V současné době řídím skvělý stočlenný tým lidí, který poskytuje špičkové sociální služby lidem napříč generacemi. Naše společnost nabízí kvalifikovanou pomoc lidem seniorského věku a jejich rodinám, ohrožené mládeži, dětem a osamělým rodičům v tísni i lidem se závislostmi. Cílem všech těchto služeb je usilovat o to, aby byli jejich uživatelé soběstační a aby do vysokého věku žili co nejlépe ve svém přirozeném prostředí. V případě mladých lidí nám jde o to, aby měli dobrou práci a fungující rodinu a v případě seniorů, aby v této fázi života žili důstojně a pokud možno aktivně.

Jsem zvyklý pracovat na sobě a pro lidi. Vysokou školu jsem studoval až při zaměstnání a jako táta malého kluka. Moje původní profese je mechanik seřizovač pro výrobní linky, první zaměstnání jsem získal jako dělník v truhlářské dílně. Dnes mám zajímavou a prospěšnou práci, která mě obohacuje.

Jsem pyšný na naši skvělou rodinu, manželku, která mě podporuje, a dvě úžasné děti. S rodinou rádi prožíváme společné chvíle aktivně na horách, sjíždíme vodu, jezdíme na kole. Syn se věnuje boxu a hře na kytaru v hudební škole M. Machaly, dcera navštěvuje ZUŠ v Šumperku, obor balet a hru na housle. Manželka rekreačně sportuje a věnuje se kreativním činnostem. Já jsem hrál od malička házenou, později jsem trénoval mládež. Věnoval jsem se také kynologii, což mě přivedlo k záchranářským aktivitám. Spolupracoval jsem s Horskou službou ČR jako figurant pro výcvik lavinových psů.