Letem senátorovým světemVyšší příspěvek pouze pro nové rodiče

Není to fér. V Senátu jsme sice odhlasovali vyšší rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun, což je vzhledem k vysoké inflaci, drahým energiím a stále se zdražujícím potravinám potřebná věc, ale mrzí mě a není správné, že se navýšení nedotkne již stávajících rodičů. Minulá vláda tehdy navýšila rodičák pro všechny, současná to odmítla. Rodiče dítěte narozené minutu před půlnocí 31. 12. 2023 tak na navýšení nárok mít nebudou, rodiče dítěte narozené v první minutě nového roku už ano. A to není spravedlivé.


Proč jsem nepodpořil konsolidační balíček

V Senátu jsme tento týden řešili "konsolidační balíček". Chtěli jsme ho zamítnout nebo alespoň upravit, byť jsme tušili, že na to nemáme dost hlasů. Bohužel se to nepovedlo. A co nám vadilo? Vlastně celý tento návrh, který jen mění daně a tahá peníze z kapes občanů, ale nijak neřeší úspory nebo efektivní řízení státu.

Mně osobně pak nejvíce vadí rušení slevy na rodiče, který se stará o dítě do 3 let, případně do 10 let v případě zdravotního postižení. A stejně tak mně vadí rušení slevy na studenta. Díky této slevě si pracující studenti mohli ročně přijít o něco málo více, než 4000 korun. Pro rodiny s malými dětmi a studenty nezanedbatelná pomoc, příjmy pro stát po zrušení kapka v moři, kterou by mnohonásobně nahradilo EET.

Jak jsem už několikrát řekl, nejsmutnější na tom všem je, že vláda zcela rezignovala na efektivnější výběr daní nebo správu státu (elektronizace, snižování počtu úředníků apod.).

Zákon o důchodech je špatný

Nesouhlasím s ní a nepodpořil jsem novelu zákona o důchodovém pojištění, kterou 23. 8. 2023 přijal Senát. Zákon je naprosto špatně označován jako důchodová reforma. Valorizace důchodů o třetinu reálných mezd, a ne o polovinu jako tomu bylo dosud, povede akorát ke zhoršení kvalitu života seniorů, kteří si za méně peněz nebudou schopni dopřát odpovídající péči a tím dobře prožitý důchod.
Mám také obavy, jak vláda, potažmo celý státní aparát k novele a současným důchodcům přistupuje. Navzdory dotazům směřovaných na ministerstvo i přímo pana ministra nemám dostatečné odpovědi na to, jak se pracuje s lidmi odcházející do předčasného důchodu. Stát prakticky neví, kolik lidí je z důvodu pracovního nasazení přetíženo a zvažují předčasný důchod ze závažných zdravotních důvodů.
Problémů a nejasností je celá řada. Chybí například naprostá podpora státu ohledně důchodového spoření a vůbec příprava a motivace lidí k tomu, aby si spořili. Problém je i ve formě komunikace. Vláda se ani nesnaží domluvit se napříč politickým spektrem. Už jsme to přitom zažili, že když se změní vláda, dojde k naprosté změně důchodového systému. Proto se obávám, zda nová reforma přežije jinou vládu.


Zklamání z chování manažerů ČP

Dnes jsme v Senátu projednávali petici ohledně České pošty. Téměř 30 tisíc občanů, ale i zaměstnanců České pošty v ní vyzývají vládu, aby se vážně zabývala podmínkami veřejných poštovních služeb a situací České pošty. Petici jsem samozřejmě podpořil, podle mě je nutné vymezit, které služby by Česká pošta měla pro nás všechny vykonávat a jak některé nevýdělečné, ale zároveň nezastupitelné funkce financovat. Sám za sebe musím vyjádřit nespokojenost s dosavadním ředitelem státního podniku, který buď selhává na své pozici nebo neplní sliby, které vůči Senátu měl. Navzdory opakovaným požadavkům nám nedodal data ohledně toho, jak se restrukturalizace dotkne nejen měst a obcí, ale i samotné České pošty a jejích zaměstnanců. Snad i tato petice změní postoj a přístup pana ředitele nejen k horní komoře Parlamentu. Bohužel podobně nekorektní jednání předvádí i regionální manažeři České pošty, nedobré zkušenosti od nás ze Šumperka jsem dnes popsal kolegům přímo na plénu Senátu.

Solidní plat pro všechny ve školství

V Senátu jsme teď projednávali řadu důležitých návrhů a novel zákonů. Největší pozornost se věnovala volbě kandidátů na ústavní soudce. Zajímavé však byly i jiné novely. Například zákon o pedagogických pracovnících. Ten zavádí řadu prospěšných novinek. Například posílení pozice ředitelů školy nebo ulehčení možnosti učit pro lidi z praxe bez pedagogického vzdělání, kteří však mohou předávat své znalosti a zkušenosti studentům.
Nemůžu ale souhlasit s tím, že novela zvyšuje platy jen a pouze pedagogickým pracovníkům a zapomíná na všechny nepedagogické pracovníky ve školství. Zejména s ohledem na další novelu, která postupně navyšuje rozpočet Ministerstva obrany až na 2 % HDP. Do zbrojení potečou obrovské peníze, přitom ve školství se škrtá. Mně tohle rozhodnutí přijde nespravedlivé vůči celé řadě dalších a pro školský systém důležitých pracovníků – odborný personál, speciální pedagogové a psychologové.


Kolik peněz na obranu?

Chápu složitost mezinárodní situace i vážnost našich závazků vůči NATO vynaložit 2 % HDP na obranu. Zároveň však nemohu ignorovat současný ekonomický kontext, ve kterém Česká republika momentálně je a navíc opakované upozorňování ze strany vlády, že naše země není v žádném válečném konfliktu. Ministerstvo obrany by mělo zvážit, zda je s ohledem na všeobecné šetření a utahování opasků skutečně nutné provádět takto nákladné a závažné obchody. Ministerstvo obrany by podle mého mělo v současné složité ekonomické situaci šetřit a peníze by měly být využity ve školství, zdravotnictví či ve prospěch sociální politiky.

Stavební zákon a digitalizace

Propojenost práce senátora a starosty je vhodná a často ku prospěchu věci. Ukázalo se to znovu tento týden v Senátu, když jsme řešili novelu stavebního zákona. Senátorům jsem na plénu předal názory z praxe a popsal nešvary, se kterými bojují pracovníci našeho stavebního úřadu v Šumperku.

Nebo zákon o informačním systému. Novela má být účinná už od 1. 7. 2023, takže na její implementaci není skoro žádný čas. V Senátu tak musíme napravovat chyby z Poslanecké sněmovny. Kdo ponese náklady na zavedení opatření a jak to bude termínově? Podle vládního návrhu z toho zase bude jen velký tlak a zvýšená náročnost práce pro naše kolegy na stavebních úřadech.

A další téma - digitalizace. Budou ji stavební úřady zvládat, existuje nějaké systémové řešení? Kdo bude pomáhat s digitalizací na tzv. I. a II. obcích?

Při jednání Senátu jsem se především snažil popsat praxi a podpořit zaměstnance v jejich náročné práci. Navrhoval jsem i změnu financování výkonu státní správy. Doposud totiž stát přispívá asi jen polovinu všech nákladů, zbytek musí hradit obec.

Musíme také změnit odměňování kolegů ze stavebních úřadů, abychom měli jako města možnost vybírat a motivovat kvalitní zaměstnance, kteří pak zkvalitní i samotný proces rozhodování.


Zákon o zakázkách neprošel

Zákon o veřejných zakázkách neprošel. Tento týden jsme ho v Senátu projednávali a bohužel návrh má chyby, a tak jsme ho museli vrátit zpět k projednání do Poslanecké sněmovny. Největší debata byla kolem navýšení limitů u veřejných zakázek a to ze 2 na 3 miliony a při stavebních pracích z 6 na 9 milionů. Především nám jde o zefektivnění systému, protože inflace “sežrala” předchozí stanovené limity a cena stavebních prací, materiálu apod. významně vzrostla.

Není tím ovšem řečeno, že když jsme navýšili limit, znamená to, že si města a kraje mohou do tohoto limitu dělat cokoliv. Naopak, i nadále se musí řídit § 6 zákona o veřejných zakázkách - chovat se hospodárně, účelně, environmentálně...

Otevřený dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi

Vážený pane ministře,
nepatřím mezi notorické stěžovatele a kritiky "za každou cenu". Ale tentokrát se musím ozvat. Musím se ohradit proti aktuálním manažerským rozhodnutím vedení České pošty, která jakožto státní podnik spadá plně do Vaší kompetence.

Není možné, abyste dlouhodobá selhávání Vámi zvoleným manažerů České pošty vyřešil tak, že nakonec zrušíte stovky poboček a propustíte tisíce zaměstnanců. A pokud si opravdu myslíte, pane ministře, že právě toto je cesta z krize České pošty, pak je naprosto nepřípustné, abyste takové kroky nekomunikovali se zástupci měst.

V Šumperku, kde hájím zájmy místních občanů jako starosta a senátor, jste nechal zrušit hned tři pobočky. V okresním městě s velkou spádovou oblastí nám zbyla jediná. Nikdo z České pošty nebo ministerstva vnitra o tom vedení města Šumperka dopředu neinformoval. Nikdo s námi nekonzultoval dopad takového zásahu do dostupnosti základních služeb pro naše obyvatele.
Uvědomte si, prosím, že patříme mezi hospodářsky a sociálně vyloučené lokality. Dalším snižováním dostupnosti základních služeb jen prohlubujete problém, který se zde snažíme ze všech sil řešit.

Je nepřípustné a Vaše profesní selhání, že jste se zástupci vedení měst tak rozsáhlé rušení poboček nekonzultovali. Už kvůli tomu, že Česká pošta nabízí municipalitám režim Pošta Partner. Proč nám nebyla dána možnost kontinuálně navázat na činnost poboček, o kterých víme, že je vhodné a udržitelné je zachovat? V Šumperku se jedná například o pobočku v Temenici, kterou teď Vy zrušíte a my se ji budeme snažit později obnovit v režimu Pošta Partner? Dává Vám takový postup logiku a smysl?
Dává Vám smysl, že pobočka na Jesenické ulici v Šumperku byla nedávno Českou poštou zrekonstruovaná za peníze daňových poplatníků a teď ji rušíte?

Navíc se na mě začali obracet zoufalí hendikepovaní spoluobčané, jimž hodláte zrušit právě ty pobočky ve městě, které nabízí bezbariérové služby. Naopak jediná zbylá pošta, kterou v Šumperku zachováte, bezbariérová není. Pokud se ji budete snažit tělesně znevýhodněným občanům zpřístupnit, o což Vás důrazně žádám, čeká Českou poštu další náročná a finančně nákladná investice.

Už na podzim loňského roku jsme v Senátu situaci kolem České pošty projednávali a dokonce jsme přijali usnesení, aby se vláda ČR kritické situace ve státním podniku věnovala. A tohle je výsledek...

Pane ministře, sám vím nejlépe, že ne každý problém jde vyřešit mávnutím kouzelného proutku. A také vím, že my politici často musíme dělat nepříjemná rozhodnutí nebo kompromisy, ze kterých nejsme nadšení. Proto málokdy sahám k otevřené kritice práce jiným činitelů. Ovšem nyní nemohu mlčet a musím se proti Vašim rozhodnutím při správě České pošty ostře ohradit. Nejenže jde o řadu špatných, nelogických rozhodnutí, ale od Vás, coby předsedy hnutí s názvem Starostové a nezávislí, bych očekával, že budete hájit zájmy měst a obcí a že takto důležité kroky budete komunikovat se starosty postižených lokalit.

Mgr. Miroslav Adámek

Starosta města
Šumperka
Senátor za Šumpersko a Jesenicko

Sociální služby se zdražují

Může za to navýšení úhradové vyhlášky. Celý problém je poměrně složitý. S výší úhradové vyhlášky se roky nehýbalo, což dostávalo do problému provozovatele sociálních zařízení. Někde se to odráželo na zhoršující se kvalitě či dostupnosti služeb nebo na nutnosti dotovat například stravu v těchto zařízeních. Vzhledem k rostoucím nákladům na energie a kvůli inflaci tak nová vyhláška poskytovatelům vykompenzuje rostoucí náklady, se kterými se v poslední době potýkají, a také díky ní pokryjí finanční výpadky, které do teď kompenzovala města nebo kraje.

Jenže každá mince má dvě strany. Bohužel se zvýšenými náklady se stejně tak potýkají i klienti sociálních zařízení. A právě těmto potřebným by měl vyšší výdaje kompenzovat stát, respektivě MPSV. Například zvednutím příspěvku na péči, což by rozdíl dorovnalo a lidé by na sociální služby dosáhli. Jinak řečeno, chápu nutnost zvednout úhradovou vyhlášku, nemůžeme tím ale dostat klienty sociálních zařízení do existenčních problémů.

Euro 7 a protihlukové stěny

Tento týden Senátem hýbaly poměrně zásadní legislativní návrhy. Jedním z nich byl návrh Evropského parlamentu a Rady o zavedení nové emisní normy pro auta a náklaďáky. Opatření s názvem Euro 7 má platit už od roku 2025! Je to střelba do vlastní nohy ze strany EU a hlavně další rána pro automobilový průmysl, který se stále plně nevzpamatoval z covidového propadu. Samozřejmě jsme hlasovali proti tomuto návrhu, který považuji za nesmyslný.

Naopak důležitý a z mého pohledu jednoznačně pozitivní je návrh, aby obce byly účastníkem řízení při vydávání „časově omezeného povolení“ pro překročení limitů hluku a vibrací u dopravních staveb. Zjednodušeně řečeno – opatření zajistí, aby obce mohly mluvit do toho, kde se budou kolem dálnic a silnic stavět protihlukové stěny, které mají ochránit obyvatele. Přijde mi škoda, že se pořád tlačí na snižování emisí motorů, ale nikdo dosud neřešil hluk z dálnic, který významně zhoršuje zdraví a životní komfort lidí. Respektive do teď nikoho nezajímalo, že obce samotné do toho nemohly mluvit a neměly jak zasáhnout. To se ale snad konečně změní.


Nikotinové sáčky a Kratom

Zakázali jsme prodej nikotinových sáčků lidem mladším 18 let! Zároveň jsme zakázali prodej nikotinových sáčků ve zdravotnických zařízeních, ve školách nebo na akcích pro děti. Dobrý začátek, ale nekončíme. Musí se něco udělat i s Kratomem. Problém je, že se každou chvíli objeví nějaká nová návyková a nebezpečná věc. A Parlament nemůže pro každou novinku na trhu přijímat speciální zákon. Proto v Senátu pracujeme na systémovém řešení, které by nám do budoucna pomohlo rychleji reagovat a omezit prodej návykových nebo pro zdraví nebezpečných látek.

Senát a sport

Tento týden jsme projednávali novelu zákona o podpoře sportu. Navrhovaná podoba je reformou tak na půl. Zaměřuje se na vedení Národní sportovní agentury (NSA), ovšem neřeší to nejzásadnější, což je určité garantované směřování financí pro NSA. Současná vláda hned po nástupu výrazným způsobem zkrátila rozpočet Agentury. Sportovci přišli o celou třetinu peněz! A k navýšení na letošní rok došlo jen kvůli vysokým cenám energií, se kterými se sportovní kluby potýkají. Právě tato finanční nejistota a výrazné rozpočtové propady je to, co v současné době největší překážkou rozvoje sportu v České republice.

Doufám, že nové vedení NSA zajistí stabilní rozpočet agentury, stejně tak jako zajistí dostatečný počet pracovníků Agentury, kteří by pomohli jednotlivým asociacím i malým klubům s urychlením vyřizování žádostí o dotace - to je totiž další poměrně problematická věc, se kterou se zejména malé sportovní kluby potýkají.

V každém případě jsem rád, že Senát ulehčil především obcím, kdy pozměňovací návrh odmítl zpracovávání Plánu rozvoje sportu, který se dělal jen formalizovaně a byl pro obce pouze zátěží. Plán tak budou mít za povinnost pro své území zpracovávat pouze kraje.

Na závěr chci zdůraznit, že i přes všechna možná negativa je přijetí novely důležité. Ovšem nejlepší by bylo, kdyby vzniklo ministerstvo pro sport.

Novela zákona o státní sociální podpoře

Na poslední schůzi Senátu před prázdninami jsme stihli schválit zákony z oblasti mně nejbližší, a to sociální politiky. Přijatá novela zákona o státní sociální podpoře, včetně zákona o pomoci v hmotné nouzi, zjednodušuje pravidla pro získání příspěvku na bydlení. Nárok na dávku bude na dobu neurčitou a uchazeči doloží příjmy jednou za půl roku místo dosavadního čtvrt roku. Novela také mění pravidla čerpání rodičovské. Nově si mohou rodiče s nízkými příjmy navýšit měsíční "výplatu" na 13 tisíc korun, což je o tři tisíce víc než dosud.

Změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pak mají motivovat zaměstnavatele k většímu vytváření a nabízení zkrácených úvazků. Nově budou zaměstnavatelé hradit v některých případech nižší odvody na sociální zabezpečení. Úleva bude činit pět procent z obvyklého pojistného 24,8 procenta a bude se vztahovat na úvazky 8 až 30 hodin týdně u vymezených skupin zaměstnanců. Patří k nim například lidé starší 55 let, rodiče nebo pěstouni dětí do deseti let, dále středoškolští a vysokoškolští studenti a jiní...


Nová pravidla pro válečné uprchlíky

Konec dávkové turistiky pro občany Ukrajiny. I to jsme schválili na uplynulé schůzi Senátu. Zpřísnění pravidel pro poskytování humanitární dávky válečným uprchlíkům spočívá třeba v tom, že peníze se nebudou vyplácet v případech, kdy mají ukrajinští beženci zajištěno bezplatné ubytování, stravu a další základní prostředky. Novelu tzv. "lex Ukrajina II" jsme schválili téměř jednomyslně. Návrh upravuje také zdravotní pojištění uprchlíků a příspěvek pro domácnosti za jejich bezplatné ubytovávání. Zdravotní pojištění bude český stát hradit Ukrajincům kromě dětí a seniorů nejvýše 150 dnů. A další úprava se týká příspěvku pro solidární domácnost. Může ji od teď využít více osob v souvislosti s kapacitami, které by jinak sloužily pro turistické účely.

Ochrana spotřebitelů, stavební zákon a majetková přiznání nově

Chceme posílit energetickou bezpečnost České republiky a zlepšit ochranu spotřebitelů energií. Proto jsme schválili v Senátu návrh zákona, který obsahuje zpřísnění pravidel uskladňování plynu v tuzemských zásobnících, změny v režimu Dodavatele poslední instance a úpravu pravomocí Energetického regulačního úřadu.

V Senátu jsme na uplynulé schůzi řešili také novelu stavebního zákona, kolem které se strhla velmi živá debata. Předloha zavádí roční odklad fungování Nejvyššího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů. Tyto úřady by měly podle (v minulém roce přijatého) stavebního zákona začít fungovat v polovině příštího roku a nahradit nynější obecní stavební úřady. Jenže nakonec k původnímu datu 1. července 2023 vstoupí v platnost pouze část zákona, která se týká tzv. vyhrazených staveb, tedy velkých investičních akcí, jako jsou například liniové stavby. Ty budou podle nové legislativy spadat do působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Tento úřad bude řešit nadregionální stavby, komunikace, plynovody, tzn. složité stavby, které přesahují kompetenci i hranice jednotlivých regionů.

V závěru programu senátní schůze jsme hlasovali pro změny v zákoně o střetu zájmů, které reagují na závěry Ústavního soudu. Majetková přiznání politiků budou přístupná pouze na základě individuální žádosti, předloha k tomu upravuje také identifikaci žadatele. A co je důležité, povinnost zveřejňovat majetek nebude dopadat na  neuvolněné radní a místostarosty menších obcí.

Projednáváme odchod z mezinárodní banky

V nejbližších týdnech budeme v senátních výborech diskutovat o návrzích na odchod České republiky z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) včetně Mezinárodní investiční banky (MIB). Jde o reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině, a to i s ohledem na skutečnost, že dané instituce mohou být využity k zajištění finančních zdrojů pro ruský trh, na který jsou uvaleny sankce.
Na začátku března totiž oznámila Česká republika ve společném prohlášení s Bulharskem, Polskem, Rumunskem a Slovenskem jednotný postup těchto zemí při podnikání kroků k ukončení členství v MIB a MBHS, a to z důvodu ničím nevyprovokované, bezohledné a neopodstatněné ruské vojenské agrese na Ukrajině. Zároveň do svého odchodu chtějí země bránit tomu, aby obě instituce byly nástrojem k obcházení účinku sankcí EU.
Určitě vás budu informovat, až budeme tyto návrhy projednávat na plenární schůzi, na které dostanou prostor k vyjádření všichni členové Senátu.


Trojice zákonů, které pomohou válečným běžencům

Dramatická situace na Ukrajině a také vysoký počet válečných běženců nás přiměly rychle projednat v Senátu trojici zákonů. Cílem je pomoci lidem z Ukrajiny a usnadnit jim pobyt v ČR. Zákony upravují zejména proces legalizace jejich pobytu na českém území, přihlášení ke zdravotnímu pojištění, přístup na trh práce, mimořádnou humanitární dávku nebo zařazení ukrajinských dětí do školek a škol.
Legislativní návrhy se nám podařilo bez větších diskuzích schválit a dokonce je už podepsal pan prezident.
V Senátu jsme také jednomyslně hlasovali pro návrh na vyslání českých vojáků na Slovensko k posílení jednotek NATO kvůli rusko-ukrajinskému konfliktu.
Záměr nyní musí stvrdit ještě Poslanecká sněmovna.

Pandemický zákon nepodpořím. Proč?

Děkuji vám za stovky dotazů, názorů a vašich podnětů k Pandemickému zákonu. Jak a proč budu hlasovat?

Pro ty, kterým stačí krátká verze mého vyjádření, bych rád uvedl, že budu hlasovat PROTI přijetí tohoto zákona.

Pro ty, kteří by rádi znali důvody, rozvedu aspoň některé věci, které se mi na návrhu vlády nelíbí. Těch problematických míst je celá řada. Předně je to fakt, že je zákon přijímán zrychleně v rámci legislativní nouze. Legislativní nouze je výjimečná a jasně definovaná situace, ovšem nenašel jsem jediný argument a důvod, proč by tento zákon měl být takovýmto způsobem přijímán. Je i možné, že bude návrh zákona soudem zrušen z  procesních důvodů a není zkrátka možné přijímat zákony, které následně soudy prohlašují za neplatné.

S tím souvisí má další výtka k tomuto zákonu, že části zákona dle mého omezují práva a svobody zaručených Listinou základních práv a svobod. Podobná omezení nejde omezit běžným zákonem, dostáváme se tím na hranu, dost možná až za hranu ústavnosti. Pokud by tak byl zákon napadnut také ze strany obsahové, byla by v očích veřejnosti naprosto zdiskreditována jakákoliv snaha politiků připravit legislativu pro mimořádné události, jakou jsme poslední dva roky zažili. Těžko pak vysvětlovat, že záměrem a snahou je připravit se na případné budoucí krize a pandemie, které doufejme nepřijdou, ale i tak je lepší být připraven, než pak překvapen.

Já chápu potřebu přijmout novou legislativu z důvodu končící platnosti současného zákona, ale v případě takto zásadní problematiky nejde postupovat tímto silovým způsobem. Nová vláda chtěla v oblasti zdravotnictví primárně lépe komunikovat, tento krok tomu však silně odporuje. Stačilo přitom jen posunout platnost současného zákona a skutečně kvalitně, na základě diskuse s odborníky a širší politické diskuse připravit zákon, který by Českou republiku z hlediska pravidel připravil na možné budoucí krize a nebezpečí.

Je pravda, že současný zákon není dokonalý, ovšem pokud vláda bez tak ruší většinu omezení, nechápu tento tlak na co nejrychlejší přijetí nového zákona. Působí tím více problémů a zlé krve mezi lidmi, než je potřeba.

Na závěr mi ještě dovolte vyjádřit se k chování a způsobu komunikace některých lidí. Vítám a vážím si každého, kdo se mnou chce diskutovat ohledně některých zákonů nebo se mě dotazuje na mou práci či případnou podporu u některých zákonů. Snažím se opravdu poctivě všem odpovídat, pokud mi to čas dovolí a pokud je dotaz či podnět formulován v mezích slušnosti. Zásadně však odmítám vyjádření na protestech, mailech a dalších kanálech, která jsou hraniční z pohledu respektu k názoru druhých nebo přímo či nepřímo vybízejí k netoleranci či dokonce agresivitě. Podobné jednání a chování nemá ve slušné společnosti místo a degraduje to snahu lidí komunikovat a hledat kompromis.

Senát projednává agendu Bruselu

V Senátu se s kolegy věnujeme nejen projednávání návrhů zákonů. K důležité úloze horní komory Parlamentu patří také vyjadřovat se k evropským legislativním návrhům v rámci parlamentní kontroly agendy EU. Jednodušeji řečeno to znamená, že dáváme stanovisko k tomu, co si vymyslí Brusel.

Ve shodě s vládou jsme se negativně postavili k návrhu směrnice, který má stanovit rámec pro zdanění energetických produktů a elektřiny. Takové znění zasahuje do daňové pravomoci členských států, a proto jsme podpořili pozici vlády, která odmítá jakékoli návrhy, co by mohly vést ke zvyšování cen energetických produktů a elektřiny.

Moc radosti z našeho postoje nemají úředníci v Bruselu ani v dalších případech. Kladně nebyly Senátem hodnoceny žádné unijní návrhy předložené Evropskou komisí v rámci evropského klimatického balíčku, tzv.Fit for 55.

Znovu se potvrdilo, jak je důležité intenzivní zapojení parlamentů do rozhodovacího procesu v Evropské unii a Senát v této činnosti bude dál aktivně pokračovat.

Proč jsem nehlasoval pro zmrazení platu

Proč jsem nehlasoval pro zmrazení platu ústavních činitelů? I když jsem si uvědomoval všechny souvislosti, rizika a potenciální problémy, tak jsem musel hlasovat proti návrhu. Už mě prostě nebaví, že se toto populistické téma objevuje na stole s železnou pravidelností a politici si mají sami rozhodovat o svých platech. Takhle to dál nejde. Je potřeba tuto agendu jednou provždy vyřešit koncepčně.

Ano, já vím. Českou ekonomiku nyní sžírá inflace a spousta lidí se i z důvodu pandemie covidu dostala do finančních problémů. A přesně na tyto situace by měl mít pojistky a brzdy zákon o navyšování platu veřejných činitelů. Není podle mě možné, aby docházelo k hlasování o navýšení nebo zmrazení platu politiků při každé krizi, ekonomickém propadu nebo naopak růstu. Musíme konečně přijmout dobrý zákon, který podobné změny ošetří automaticky, principiálně.

Určitě bychom se tak vyhnuli i tomu, co se děje právě nyní. Předešli bychom obviňování z nenažranosti a dalším vulgárním výrazům, které se objevují směrem k politikům, kteří nesouhlasí se zmrazením platů. Já osobně jsem neřešil samotné navýšení, ale princip a dopad předloženého návrhu. Opakovaně se vytváří dojem, že politici jsou „zadarmo drazí“. Já tyto názory respektuji, ale nemohu s nimi souhlasit. Znám spoustu skvělých, pracovitých, slušných a obětavých politiků, kterých si velmi vážím. To, jak jednotlivý politik odvádí svoji práci, je pak na jeho svědomí a odpovědnosti. A především odvedená práce – ta má být měřítkem, jak politika hodnotit! A ne podle jednoduchých populistických návrhů, které když nepřijmete, tak vás pranýřují.

Ještě k tomu dopadu. Zmrazení by se netýkalo jen politiků, ale i dalších vybraných profesí v různých institucích. Jak k tomu tito pracovníci přijdou, že spadají do stejné množiny jako politici, a proto se jim zmrazí platy, na rozdíl od jiných kolegů ze státní správy?

Příkladů bychom našli hodně pro i proti. Ale to z mého pohledu není podstatné. Pokud bude předložen koncepční návrh, který zohlední krizové situace a zajistí především to, aby si už politici napříč politickým spektrem nemohli do rozhodování o výši platů jednoduše zasahovat, rád budu hlasovat pro.

Nyní jsem ale hlasoval proti. Byť je mi jasné, že jsem tím naštval mnoho lidí a dočkám se jejich kritiky.

Senát pracuje o 106 i v létě

Prázdniny neprázdniny, v Senátu stejně jako jinde naplno pracujeme. Tak například byla schválena novela Listiny základních práv a svobod zaručující všem občanům právo na obranu života i se zbraní v ruce. Také jsem moc rád, že Senát akceptoval můj podnět a navrhne udělení Řádu Bílého lva pro generála Karla Lukase.
O projektech sportovišť na Jesenicku jsme jednali na centrále Národní sportovní agentury přímo s panem předsedou Filipem Neusserem.

Dále jsme projednali tzv. nízkouhlíkový zákon, který je zásadní pro výstavbu dalších nových jaderných zdrojů v České republice.
Jednali jsme o vládní novele zákona o elektronických komunikacích, která má urychlit zavádění vysokorychlostního internetu. To je téma zásadní nejen pro náš region.
Řešili jsme také novelu notářského řádu. Ten přispěje k elektronizaci státní správy rozšířením množství služeb, které se mohou provádět na dálku za pomocí internetu. Jeho důležitou součástí je digitalizace procesu založení, změn a zrušení všech obchodních společností, možnost vyšší ochrany před krádežemi firem a zlepšení dostupnosti apostilace.

Ve zrychleném projednávání jsme schválili zákon umožňující v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat lidem v karanténě nebo izolaci.
Na programu jsme měli také několik návrhů implementujících unijní předpisy, jako novelu zákona o DPH, novelu zákona o bankách či novelu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Občanky s otiskem prstů a nový stavební zákon

Tato a mnohá další témata jsme projednávali v Senátu. Hodně živá diskuze vypukla nad novým stavebním zákonem, který jsme v podobě, jak nám byl postoupen z Poslanecké sněmovny, jednohlasně zamítli. Nelíbí se nám oddálení rozhodování od samospráv nebo zamýšlený vznik dalšího super úřadu, u kterého vnímám riziko vysokých nákladů na jeho vznik i provoz.

Dále jsme řešili dvě předlohy, které reagují zejména na evropské nařízení. Projednali jsme návrh zákona o občanských průkazech, díky kterému už nebudeme mít v občance zapsány některé údaje, jako je akademický titul nebo rodné číslo. Naopak jejich novou součástí budou čipy s otisky prstů.

Dále byla na stole novela zákona o pobytu cizinců na území ČR. Ta například upřesňuje okruh lidí, kteří budou považováni za rodinné příslušníky občanů EU, což bude zásadní kritérium pro nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu.
V této souvislosti jsem rád, že jsme přijali pozměňovací návrh, který řeší dostupnou zdravotní péči u dětí cizinců s dlouhodobým pobytem, případně u dětí, které se cizincům s dlouhodobým pobytem narodili na našem území.

Obě komory Parlamentu schválily nový volební zákon

Uplynulý týden jsme v Senátu řešili řadu důležitých bodů. Především jsme schválili nová pravidla pro volby do Sněmovny. Uskuteční se podle nich už nadcházejí říjnové volby. Jsem rád a mile překvapený, že se obě komory Parlamentu dokázaly v šibeničním termínu dohodnout na společném kompromisu a návrh mohl zamířit k podpisu prezidentovi.

Na programu aktuální schůze byly další neméně důležité body, jako změna občanského zákoníku, která má zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Projednali jsme i novelu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která přináší zejména nová pravidla pro získání řidičáku - například omezuje počet pokusů k jeho získání a mění samotný průběh zkoušek. Dále jsme diskutovali novelu zákona o České národní bance a nastavení podmínek bank při poskytování hypoték.

Podpořili jsme také úpravu, která rozšiřuje okruh osob s nárokem na ošetřovné. Budou ho moci získat nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří se starají o děti kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirem. Zároveň jsme prodloužili vyplácení příspěvku k nemocenské pro osoby v karanténě nebo izolaci až do konce června.

Efektivnější pomoc osobám s poruchou autistického spektra

Další pomoc rodinám, které pečují o člena rodiny s poruchou autistického spektra! Na půdě Senátu se podařilo v rámci pozměňovacího návrhu podaného kolegy Šárkou Jelínkovou, Miluší Horskou, Annou Hubáčkovou a Lumírem Kantorem rozšířit okruh pacientů trpící touto závažnou poruchou, kteří budou mít nově nárok na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému v rámci dávek osobám se zdravotním postižením. V původním návrhu Poslanecké sněmovny byl nárok podmíněn pouze úzkému okruhu osob se specifickým chováním. Nově jsou zahrnuty i osoby v co nejširším spektru této nemoci.
Děkuji za velkou podporu všem dalším kolegům senátorům. Bylo mi ctí tento Návrh zákona zpravodajovat a společně s kolegy docílit lepší a efektivnější pomoci osobám s poruchou autistického spektra a především jejich rodinám, které si zaslouží náš obdiv a respekt!

Sociální služby řeší problémy s VZP

Opakovaně jsem se obrátil na ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby pomohl všem ředitelům a ředitelkám sociálních služeb. Máme totiž problém s VZP.
Od listopadu musí být všichni zaměstnanci i klienti sociálních služeb testováni na covid, a to jednou za 5 dní. Nejde o nic příjemného, určitě to mnozí dobře znáte... Problém je, že ne vždy je možné se testovat co pět dní. Jsou zde víkendy, svátky a ne všichni mají energii trávit svůj volný čas testováním. Proto někdy odebíráme vzorky v kratším termínu, protože nám logicky přijde lepší testovat častěji a více, než méně a pak zjistit, že se koronavirem nakazilo několik klientů či pracovníků.
To se ale evidentně nelíbí VZP, která by testy měla proplácet. Respektive se to nelíbí systému její elektronické evidence. V důsledku toho testy musí hradit samotné sociální služby. Když se to sečte, od listopadu už to dělá poměrně dost peněz. Alarmující na celé situaci je skutečnost, že tento "problém" má jen a pouze VZP. Ostatní pojišťovny fungují skvěle a proplácejí i testování v kratším termínu, než co pět dní.
Doufám, že po mých opakovaných upozornění na tento problém s VZP nám pan ministr pomůže. Vždyť testování a včasné zachycení každého nakaženého je jedna z mála cest, jak se z této těžké a už značně dlouhé situace můžeme dostat.
Děkuji za podporu a spolupráci všem, kdo se snaží s touto nešťastnou záležitostí něco dělat, jmenovitě Renatě Kainráthové - viceprezidentce APSS ČR a Blance Laboňové, ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín.

Důležité novely zákonů schváleny

Covid, necovid - v Senátu se snažíme pracovat na maximum i v této nelehké době. V uplynulých dnech se podařila projednat řada důležitých věcí, rád bych vám aspoň některé představil:

- Řešili jsme novelu horního zákona, která mimo jiné prodlužuje dobu, v níž mají těžební firmy shromáždit peníze k zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou. Nová lhůta je polovina roku 2030.
- Diskutovali jsme novelu zákona o hasičském sboru, která umožní, aby hasiči dostávali od pojišťoven úhradu nákladů nejen za zásahy u dopravních nehod, ale u všech případů souvisejících s provozem vozidel, na něž se vztahuje pojištění odpovědnosti. Konkrétně jde třeba o zásahy hasičů při požáru automobilu na parkovišti.
- Na pořadu jsme měli také novelu soudního řádu správního, která má poskytnout Nejvyššímu správnímu soudu širší možnost odmítat pro nepřijatelnost kasační stížnosti a snížit tak současnou přetíženost tohoto soudu.
- Ve zrychleném projednávání jsme diskutovali o novele kompenzačního zákona, jejímž cílem je zrušit pravidlo, podle něhož nárok na kompenzační bonus nyní nemá osoba, která byla v bonusovém období v úpadku. Zároveň jsme schválili, aby se zvýšila denní částka kompenzačního bonusu z 500 na 667 korun, aby nárok na kompenzační bonus měli i podnikatelé bez provozoven, jejichž činnost byla opatřeními omezena z alespoň 80 procent a také aby byl obcím a krajům doplacen výpadek příjmů, o který byly připraveny v důsledku výplaty kompenzačních bonusů. Teď bude na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, jestli novelu kompenzačního zákona v této podobě podpoří.
- Schválili jsme také návrh Ministerstvo práce a sociálních věcí, který má zabránit případným negativním vedlejším dopadům čerpání mimořádného ošetřovného z důvodu dlouhodobého uzavření škol. Mimořádné ošetřovné se nebude započítávat do rozhodného příjmu pro příjmově testované dávky státní sociální podpory jako je například přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Cílem je zabránit situacím, kdy dojde k výplatě ošetřovného v jiném měsíci, než by byla vyplacena mzda, případně ke kumulaci výplaty ošetřovného za dva měsíce či ošetřovného se mzdou, což může mít nepříznivé důsledky právě pro nárok na tyto dávky.

Dobré zprávy (nejen) pro studenty, sociální služby a OSVČ

Následující řádky vás budou o to více zajímat, pokud patříte mezi vysokoškoláky, podnikatele nebo poskytujete sociální či zdravotní služby. Také tento týden jsme totiž projednali v Senátu hodně důležitých témat. Schválili jsme novelu zákona o vysokých školách, která umožní univerzitám i příští rok vyučovat a zkoušet na dálku a upravovat harmonogram studia. Novela nastavuje pravidla nejen pro aktuální krizovou situaci vyvolanou koronavirem, ale také pro jiné krizové nebo mimořádné situace v budoucnosti.

V Senátu jsem podpořil také návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele. OSVČ budou mít možnost prostřednictvím jedné paušální platby a jednoho formuláře vyřešit povinnosti k dani z příjmů, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému.

Zabývali jsme se také novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění, které souvisí s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb jsou povinni provádět preventivní vyšetření pomocí testů u svých zaměstnanců a klientů. Pana ministra jsem upozornil mimo jiné na nadměrnou administrativní zátěž především u poskytovatelů terénních služeb - pečovatelská služba, osobní asistence. Současně nastavené podmínky jsou pro poskytovatele nepřijatelně zatěžující!

Zákaz klecových chovů nosnic a vyšší tresty za týrání zvířat

Skvělá zpráva pro všechny milovníky a ochránce zvířat: schválili jsme zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027. A také prošlo Senátem zvýšení pokut za týrání zvířat nebo zákazem drezúry v cirkusech a podobných zařízeních.
Ale to není všechno, co jsme v polovině listopadu v Senátu řešili. Projednávaná agenda byla dost široká a zahrnovala řadu novel. Schválili jsme třeba i mimořádný příspěvek všem seniorům ve výši 5000 korun. Diskutovali jsme odpadovou legislativu, opatření proti suchu nebo účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Významnou událostí tohoto týdne bylo samozřejmě také oficiální uvedení nově zvolených senátorů do funkce a volba předsedy a místopředsedů horní komory Parlamentu.


Schválili jsme další protikoronavirové zákony

Na konci října jsme v Senátu projednali řadu důležitých témat.
Schválili jsme další protikoronavirové zákony jako třeba změny v ošetřovném, prodloužení úlev pořadatelům zrušených kulturních akcí, kompenzační bonus ekonomicky postiženým podnikatelům nebo úpravy insolvencí a exekucí kvůli koronaviru.
Osobně jsem rád, že jsme také usnesením veřejně odsoudili zbabělý útok ve francouzském Nice.

5G je unikátní příležitost pro celé Jesenicko

Nedá mi to! Zkrátka se musím vyjádřit ke spuštění testovacího provozu 5G sítě na Jesenicku. Je to pro mě totiž osobní téma, jelikož jsem se ve své předvolební kampani zavázal, že podpořím rozvoj internetu v této lokalitě a spolu se zástupci Jeseníku a olomouckého hejtmanství jsem bojoval za to, aby právě náš region byl součástí testovacího provozu. Je to totiž úžasná příležitost!

Díky tomuto testování totiž třeba jesenické gymnázium a průmyslová škola získá v České republice unikátní možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Studenti budou moci využít virtuální laboratoř, navíc škola získá ještě větší prostor pro spolupráci se zaměstnavateli a firmami. Naši studenti tak budou mít obrovský náskok oproti studentům z jiných škol a výraznou konkurenční výhodu na trhu práce. Významný bonus to bude také pro firmy, budou totiž moci změnit způsoby výroby a vše se výrazně zjednoduší a zrychlí. Výhody ve kvalitnějším internetovém připojení najde každý. Otevřou se širší možnosti komunikace, lidé budou mít díky 5G síti výhodnější podmínky pro práci z domu na dobře placených pozicích.

Ano, je pravda, že ze strany vedení města mohla být celá věc lépe komunikována směrem k občanům. Je škoda, že se veřejné debaty, na kterých by se občané mohli ptát a vyjádřit své případné obavy neuskutečnily již mnohem dříve a v mnohem větší míře. Bez ohledu na to je ale super, že se nám taková příležitost naskytla, že se region do „soutěže“ o 5G síť přihlásil a vyhrál. V tomto směru udělala radnice velký kus práce a byla by chyba, kdyby přišla vniveč a my takovou možnost nevyužili.

Já vím, že zde panují obavy a strach z něčeho nového. Těžko bojovat s některými větrnými mlýny, ale věřme odborníkům, kteří se shodují, že 5G sítě nás nijak neohrožují a neškodí. Podívejte se například na stránky Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz/5g) nebo si projděte vědecké studie zkoumající vliv mobilních technologií desítky let (www.emf-portal.org/en).

Nedovolme však, aby strach z nového zmařil unikátní možnost a příležitost pro naše děti a pro naše firmy. Zejména v tomto těžkém období se nám bude jakákoliv výhoda hodit a testovací provoz 5G sítě je právě tou příležitostí, kterou bychom si neměli nechat ujít.

Musíme být na blízku těm nezranitelnějším

Ve dne v noci řeším s mými úžasnými kolegy ze společnosti Pontis Šumperk nastalou krizovou situaci. Musíme být nablízku hlavně těm nejzranitelnějším - seniorům. Přes všechny starosti jsem musel "odběhnout" do Prahy. Zasedal Senát Parlamentu ČR a na programu byly důležité body. Třeba novela zákona o pozemních komunikacích nebo novela zákona o ochraně veřejného zdraví. K aktuální situaci kolem koronaviru byla čtyřhodinová diskuse. Opravdu věcný příspěvek měl předseda senátu Miloš Vystrčil. Nebral si servítky a na jeho slovech byla spousta pravdy a věcí k zamyšlení. Ale uměl i chválit, dokonce i vládu. Jinak byly projevy kolegů senátorů plné nekompromisní kritiky...

Já chci poděkovat všem, kdo se s velkým úsilím snaží zvládnout současnou těžkou dobu. Je to vláda, krizový štáb, kraje, obce, lékaři, zdravotníci, poskytovatelé sociálních služeb, policie, hasiči, armáda, prodavačky, pošťačky, ale především všichni občané, kteří se nezištně zapojili do pomoci a je jich opravdu hodně. Máme velkou naději, že svízelnou situaci zvládneme, ať jsou názory jakékoliv. Všichni víme, že není dostatek ochranných prostředků, toto nás ovšem nemůže paralyzovat. Již mnohokrát v historii jsme si poradili vlastními silami. Nepříjemné je, že čelíme neviditelnému nepříteli. Nemůžeme si na něj sáhnout, proto jsou pro nás rizika mnohdy těžko uchopitelná. Je to zcela něco jiného než při povodních, kdy zkáza byla hned viditelná a nebezpečí přišlo náhle a trvalo chvíli. Proto vás chci poprosit o trpělivost, vzájemnou toleranci a respekt.

Zpřísnění trestů za týrání zvířat

16 návrhů zakonů. To už je pořádný balík agendy, kterou jsme v posledních lednových dnech projednávali v Senátu. Řešili jsme zpřísnění trestů za týrání zvířat nebo možnost odškodnění pro osoby, kterým vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování. A taky jsme diskutovali nad novelou zákona o silniční dopravě. Cílem je zajistit rovné podmínky pro poskytování taxislužby v ČR. Musí mít taxíky taxametry jako doposud, nebo postačí mobilní aplikace? Mají mít auta místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI označení evidenční nálepkou? To byly některé otázky, které zněly jednacím sálem.

Dále jsme se zabývali například zkvalitněním průvodcovské služby pro turisty, které by měla zajistit novela živnostenského zákona. Průvodcovská činnost by se měla místo volné stát vázanou živností. Po změně volalo hlavní město Praha. Změna míří proti nekvalifikovaným průvodcům, kteří poskytují turistům mylné informace, vybírají peníze, neplatí daně.


Kamiony a další silniční témata

Problémy s kamionovou dopravou. V poslední době hodně propírané téma nejen na celostátní úrovni. Na pozvání ředitelky územního odboru Policie ČR Jeseník paní plukovnice Ludmily Andělové jsme jednali o kamionech i dalších silničních tématech. Třeba o odstavných parkovištích, plochách pro vážení náklaďáků, dále o údržbě silnice přes Červenohorské sedlo nejen v zimních měsících... Zazněla spousta užitečných návrhů a priorit do budoucna. Víc hlav, víc ví a to se potvrdilo při této schůzce, na které nechyběli zástupci měst a obcí, krajského úřadu, údržby silnic a dálnic, ŘSD i ředitelé a vedoucí odborů dopravy.

Právo na obranu i se zbraní

Ústavní zakotvení práva na obranu i se zbraní a zavedení postihů za množírny zvířat. To byly jedny z hlavních témat, které jsme včera projednali v Ústavně-právním výboru Senátu. Kvůli množství materiálů jsme zasedali dvakrát za den. Na dopoledním jednání jsme řešili zejména zpřísnění trestů za týrání zvířat a zavedení postihů za tzv. množírny. Odpoledne jsme pak měli na programu návrh, který zavádí ústavní zakotvení práva na obranu i se zbraní. Vzhledem k významu práva na život, které je právo nejzákladnější, považuje text návrhu za správné symbolicky povýšit toto právo na úroveň ústavní. Já jsem návrh podpořil.

A jaký názor na držení zbraní máte vy?


Lázeňské poplatky musí zůstat spravedlivé

Členové Ústavně-právního výboru Senátu mně jednomyslně schválili návrh pozmněňovacího návrhu novely zákona o místních poplatcích. Cílem je, aby poplatek z pobytu byl pro lázeňské hosty spravedlivý a neznevýhodňoval některé. To znamená, aby vše zůstalo, jak je. Lázeňská města tak nepřijdou o výrazný příjem do jejich rozpočtu a mohou dál investovat do rozvoje lázeňství. Hodně se to týká třeba města Jeseník, ale i Bludova, Velkých Losin...

Kolegové senátoři dnes schválili také můj návrh, kterým Ústavně-právní výbor doporučil plénu schválit sněmovní verzi novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Děkuji kolegům za bezvadnou spolupráci.

Schůzka k návrhu ministryně spravedlnosti

Proběhla důležitá schůzka. Ústavně-právní výbor Senátu jednal s vrcholným vedením státního zastupitelství. Po skončení předseda našeho senátního výboru Miroslav Antl i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman shodně odmítli návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, aby vedoucí státní zástupce vybírala pětičlenná komise, do níž by ministryně jmenovala tři členy.


Sliby se mají plnit nejen o Vánocích

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, ale i v horkém létě.Před volbami do Senátu jsem sliboval, že budu řešit rychlejší a dostupnější internet v našem regionu. Nejhůř je na tom Javornicko. Jakž takž rychlý internet tam nemá ani polovina lidí.

Jednal jsem s vedením javornické radnice a také s radním Jeseníku Lukášem Morávkem, který se online komunikací zabývá. Kromě jiného jsem je ujistil, že tlačím na Český telekomunikační úřad, aby provedl přesné zaměření kvality internetového pokrytí celé naší oblasti. Podle toho se pak určí nejvhodnější technologický postup jak pokrytí zlepšit.

Se šéfem ČTÚ Jaromírem Novákem jsem už o tom několikrát mluvil a i on má zájem, aby lidé na Jesenicku a Šumpersku měli co nejdřív kvalitnější síť.

Omezování prodeje během svátků

Mám na vás otázku. Tento týden proběhla další schůze Senátu. Většinu z materiálů už jsem znal z jednání Ústavně-právního výboru, ale s některými jsem se seznámil až na plénu. Třeba s novelou zákona o ochraně spotřebitele: lidé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, by už neměli být diskriminováni - cenou, podmínkami prodeje, platebními možnostmi...

A teď k té mé otázce: v Senátu jsme také řešili, jestli máme umožnit, aby o svátcích mohly otevřít velkoobchody jako například Makro. Nakonec Senát Parlamentu ČR schválil návrh ve znění, aby byl zákon o prodejní době v maloobchodech a velkoobchodech zrušen úplně. Teď je na Sněmovně, kterou verzi podpoří. Co si o tom myslíte? Je omezování prodeje během svátků nastaveno správně?


Inkluze ve školství je totální, to je špatně

Možná si myslíte, že "tam nahoře" nikoho vaše starosti a názory nezajímají. Není to pravda - do Senátu přišel dopis ze základní školy v Předíně. Jsou nespokojení s inkluzí. Školství sice nespadá do mé působnosti v Senátu a obec Předín není můj volební obvod. Přesto jsem do Předína vyrazil. Paní ředitelka Libuše Vyhnálková a paní učitelka Dagmar Suchá mně vysvětlovaly, že určitě jsou pro inkluzi, ale tak jak je vymyšlená teď, není v praxi uchopitelná. Ve třídě s dvaceti dětmi mají osm inkludovaných. To se nedá zvládnout, mimo jiné z hlediska naplňování osnov. Dnes musí škola přijmout jakékoliv dítě s jakýmkoliv postižením. Každé dítě má přitom jinou potřebu, některé má tělesné postižení, jiné je například hluchoslepé... Jak toto má vesnická škola zvládnout? Jsem ředitelem Pontisu Šumperk, který poskytuje široké spektrum sociálních služeb, a přesto i u nás máme možnost si vybrat, jakému klientovi můžeme pomoct a komu péči dát neumíme. Inkluze ve školství je totální a takto nemůže v praxi fungovat.

Výročí vstupu do Evropské unie

S kolegy Senátory jsme se sešli u příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Díky evropskému společenství užíváme mnoho výhod, které si kolikrát už ani neuvědomujeme. Evropská unie je tím nejúčinnějším receptem na mír a prosperitu. Koneckonců mír byl hlavním důvodem, proč EU před téměř 70 lety vznikla.


Jak přizpůsobit školství požadavkům 21. století?

Dnes jsem podnikl jeden z dalších kroků, abych se lépe seznámil s tématy spojenými se školstvím, ať můžu v této oblasti pomoct, pokud je třeba. V Senátu proběhl seminář Audit vzdělávacího systému v ČR za účasti ministra Roberta Plagy a dalších osobností. Nemluvilo se pouze o výši ohodnocení pedagogů, ale i o podpoře vzdělávacího systému napříč politickým spektrem. Zaujalo mě také téma snižování nerovnosti mezi dětmi pocházejícími z rozdílného sociálního prostředí. Hlavní otázka semináře byla, aspoň já jsem to tak vnímal, jak přizpůsobit dnešní školství požadavkům 21. století?

Ministryně přislíbila pomoc obcím

MS paní ministryní Klárou Dostálovou jsme jednali o podpoře obcí, které byly postiženy na dopravní infrastruktuře kvůli kůrovcové kalamitě. Jednoduše řečeno: těžká technika a náklaďáky, které přes obce sváží poškozené dřevo, ničí cesty. Paní ministryně přislíbila, že na podzim letošního roku vypíše dotační titul na opravu cest poškozených při likvidaci kalamitního stavu:
- zatím je vyčleněno 100.000.000 korun. Pak se uvidí, jaká bude další potřeba
- podpora bude do výše 70 %, minimálně 5 % bude povinná spoluúčast, zbylých 25 % mohou přispět například kraje
- projektová dokumentace nebude uznatelným nákladem, proto mohou obce, které zvažují využít této podpory, již průběžně chystat podklady


Boj proti kůrovcové kalamitě

Mám za sebou zajímavý den v Senát Parlamentu ČR. Zúčastnil jsem se jednání Spolku na obnovu venkova. Bavili jsme se hlavně o kůrovcové kalamitě, která obrovsky trápí Jesenicko i Šumpersko. Potom jsem se účastnil kulatého stolu, který pořádala senátorka Jaromíra Vítková na téma „Výchova aneb kdo za to může“. Setkání podpořilo petici na změnu zákona, který vzal Diagnostickým ústavům možnost přijímat děti na tzv. „dobrovolný pobyt“ na žádost zákonných zástupců. Toto bylo možné do srpna 2017 a následná novela to znemožnila. Je to špatně!

Pryč s nebezpečným odpadem

Ve Vikanticích potřebují pomoc při řešení odstranění nebezpečného odpadu. Se starostou Liborem Sedlaříkem a členem komise životního prostředí Olomouckého kraje Martinem Janíčkem jsme se byli podívat přímo na místě. Společně teď hledáme bezpečné, ekologické a rychlé řešení, jak uložiště kadmia odstranit.

O mně

Do politiky jsem vstoupil teprve nedávno. Co jsem dělal před tím? Od roku 2008 jsem pracoval jako ředitel obecně prospěšné společnosti PONTIS Šumperk, která je největším poskytovatelem sociálních služeb v Olomouckém kraji. Na tuto pozici jsem se vypracoval po mnoha letech praxe kurátora pro mládež, kdy jsem zároveň vystudoval obor Pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

Bylo mi ctí po celých 14 let řídit skvělý stočlenný tým kolegů, který poskytuje špičkové sociální služby lidem napříč generacemi. Na pozici ředitele Pontisu jsem rezignoval v listopadu 2022, protože jsem byl zvolen starostou města Šumperka. Ale o tom až za chvíli.

Do politiky jsem vstoupil v roce 2018, kdy jsem přijal nabídku hnutí ANO a jako nezávislý kandidát jsem kandidoval do Senátu Parlamentu ČR. Občané mně dali důvěru a zvolili senátorem za Šumpersko a Jesenicko. Velmi si vážím, že mě kolegové v horní komoře Parlamentu nominovali na pozici předsedy Senátorského klubu hnutí ANO a ČSSD a současně jsem se stal členem výboru Senátu pro sociální politiku a komise Senátu pro rozvoj venkova.

V prvních čtyřech letech funkčního období jsem se podílel na prosazování řady zákonů nebo novel. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s naším regionem, pravidelně jednám se starosty měst a obcí a zjišťuji, s čím mohu pomoci. S kolegy jsem v Senátu prosadil například možnost stravování dětí v lesních mateřských školkách, zasadil jsem se o možnost testování vysokorychlostního internetu 5G na Jesenicku, v době nouzového stavu během epidemie covid-19 jsem dohlížel na nastavování podmínek pro práci poskytovatelů sociálních služeb, inicioval jsem odpuštění povinných odvodů medikům a studentům, kterým byla nařízena pracovní povinnost...

Jak už jsem zmínil, na podzim roku 2022 jsem do komunálních voleb v Šumperku vedl kandidátku hnutí ANO a nezávislých osobností. Získali jsme mimořádnou důvěru voličů a deset zastupitelů. Díky tomu jsem se mohl ucházet o pozici starosty, kterou jsem s pokorou a veškerou odpovědností přijal. Věřím, že se nám s kolegy podaří realizovat v Šumperku důležité investice a změnit celkovou atmosféru ve městě. Držte nám palce!

Jsem zvyklý pracovat na sobě a pro lidi. Vysokou školu jsem studoval až při zaměstnání a jako táta malého kluka. Moje původní profese je mechanik seřizovač pro výrobní linky, první zaměstnání jsem získal jako dělník v truhlářské dílně. Dnes mám zajímavou a prospěšnou práci, která mě obohacuje.

Volné chvíle trávím aktivně na horách, sjíždíme vodu, jezdíme na kole, hrajeme na hudební nástroje. Od malička jsem hrál házenou, později jsem trénoval mládež. Věnoval jsem se také kynologii, což mě přivedlo k záchranářským aktivitám. Spolupracoval jsem s Horskou službou ČR jako figurant pro výcvik lavinových psů.