Letem senátorovým světemObě komory Parlamentu schválily nový volební zákon

Uplynulý týden jsme v Senátu řešili řadu důležitých bodů. Především jsme schválili nová pravidla pro volby do Sněmovny. Uskuteční se podle nich už nadcházejí říjnové volby. Jsem rád a mile překvapený, že se obě komory Parlamentu dokázaly v šibeničním termínu dohodnout na společném kompromisu a návrh mohl zamířit k podpisu prezidentovi.

Na programu aktuální schůze byly další neméně důležité body, jako změna občanského zákoníku, která má zabránit tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Projednali jsme i novelu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která přináší zejména nová pravidla pro získání řidičáku - například omezuje počet pokusů k jeho získání a mění samotný průběh zkoušek. Dále jsme diskutovali novelu zákona o České národní bance a nastavení podmínek bank při poskytování hypoték.

Podpořili jsme také úpravu, která rozšiřuje okruh osob s nárokem na ošetřovné. Budou ho moci získat nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří se starají o děti kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirem. Zároveň jsme prodloužili vyplácení příspěvku k nemocenské pro osoby v karanténě nebo izolaci až do konce června.

Efektivnější pomoc osobám s poruchou autistického spektra

Další pomoc rodinám, které pečují o člena rodiny s poruchou autistického spektra! Na půdě Senátu se podařilo v rámci pozměňovacího návrhu podaného kolegy Šárkou Jelínkovou, Miluší Horskou, Annou Hubáčkovou a Lumírem Kantorem rozšířit okruh pacientů trpící touto závažnou poruchou, kteří budou mít nově nárok na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému v rámci dávek osobám se zdravotním postižením. V původním návrhu Poslanecké sněmovny byl nárok podmíněn pouze úzkému okruhu osob se specifickým chováním. Nově jsou zahrnuty i osoby v co nejširším spektru této nemoci.
Děkuji za velkou podporu všem dalším kolegům senátorům. Bylo mi ctí tento Návrh zákona zpravodajovat a společně s kolegy docílit lepší a efektivnější pomoci osobám s poruchou autistického spektra a především jejich rodinám, které si zaslouží náš obdiv a respekt!

Sociální služby řeší problémy s VZP

Opakovaně jsem se obrátil na ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby pomohl všem ředitelům a ředitelkám sociálních služeb. Máme totiž problém s VZP.
Od listopadu musí být všichni zaměstnanci i klienti sociálních služeb testováni na covid, a to jednou za 5 dní. Nejde o nic příjemného, určitě to mnozí dobře znáte... Problém je, že ne vždy je možné se testovat co pět dní. Jsou zde víkendy, svátky a ne všichni mají energii trávit svůj volný čas testováním. Proto někdy odebíráme vzorky v kratším termínu, protože nám logicky přijde lepší testovat častěji a více, než méně a pak zjistit, že se koronavirem nakazilo několik klientů či pracovníků.
To se ale evidentně nelíbí VZP, která by testy měla proplácet. Respektive se to nelíbí systému její elektronické evidence. V důsledku toho testy musí hradit samotné sociální služby. Když se to sečte, od listopadu už to dělá poměrně dost peněz. Alarmující na celé situaci je skutečnost, že tento "problém" má jen a pouze VZP. Ostatní pojišťovny fungují skvěle a proplácejí i testování v kratším termínu, než co pět dní.
Doufám, že po mých opakovaných upozornění na tento problém s VZP nám pan ministr pomůže. Vždyť testování a včasné zachycení každého nakaženého je jedna z mála cest, jak se z této těžké a už značně dlouhé situace můžeme dostat.
Děkuji za podporu a spolupráci všem, kdo se snaží s touto nešťastnou záležitostí něco dělat, jmenovitě Renatě Kainráthové - viceprezidentce APSS ČR a Blance Laboňové, ředitelce Centra sociálních služeb Kojetín.

Důležité novely zákonů schváleny

Covid, necovid - v Senátu se snažíme pracovat na maximum i v této nelehké době. V uplynulých dnech se podařila projednat řada důležitých věcí, rád bych vám aspoň některé představil:

- Řešili jsme novelu horního zákona, která mimo jiné prodlužuje dobu, v níž mají těžební firmy shromáždit peníze k zajištění sanací a rekultivací pozemků dotčených těžbou. Nová lhůta je polovina roku 2030.
- Diskutovali jsme novelu zákona o hasičském sboru, která umožní, aby hasiči dostávali od pojišťoven úhradu nákladů nejen za zásahy u dopravních nehod, ale u všech případů souvisejících s provozem vozidel, na něž se vztahuje pojištění odpovědnosti. Konkrétně jde třeba o zásahy hasičů při požáru automobilu na parkovišti.
- Na pořadu jsme měli také novelu soudního řádu správního, která má poskytnout Nejvyššímu správnímu soudu širší možnost odmítat pro nepřijatelnost kasační stížnosti a snížit tak současnou přetíženost tohoto soudu.
- Ve zrychleném projednávání jsme diskutovali o novele kompenzačního zákona, jejímž cílem je zrušit pravidlo, podle něhož nárok na kompenzační bonus nyní nemá osoba, která byla v bonusovém období v úpadku. Zároveň jsme schválili, aby se zvýšila denní částka kompenzačního bonusu z 500 na 667 korun, aby nárok na kompenzační bonus měli i podnikatelé bez provozoven, jejichž činnost byla opatřeními omezena z alespoň 80 procent a také aby byl obcím a krajům doplacen výpadek příjmů, o který byly připraveny v důsledku výplaty kompenzačních bonusů. Teď bude na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, jestli novelu kompenzačního zákona v této podobě podpoří.
- Schválili jsme také návrh Ministerstvo práce a sociálních věcí, který má zabránit případným negativním vedlejším dopadům čerpání mimořádného ošetřovného z důvodu dlouhodobého uzavření škol. Mimořádné ošetřovné se nebude započítávat do rozhodného příjmu pro příjmově testované dávky státní sociální podpory jako je například přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení. Cílem je zabránit situacím, kdy dojde k výplatě ošetřovného v jiném měsíci, než by byla vyplacena mzda, případně ke kumulaci výplaty ošetřovného za dva měsíce či ošetřovného se mzdou, což může mít nepříznivé důsledky právě pro nárok na tyto dávky.

Dobré zprávy (nejen) pro studenty, sociální služby a OSVČ

Následující řádky vás budou o to více zajímat, pokud patříte mezi vysokoškoláky, podnikatele nebo poskytujete sociální či zdravotní služby. Také tento týden jsme totiž projednali v Senátu hodně důležitých témat. Schválili jsme novelu zákona o vysokých školách, která umožní univerzitám i příští rok vyučovat a zkoušet na dálku a upravovat harmonogram studia. Novela nastavuje pravidla nejen pro aktuální krizovou situaci vyvolanou koronavirem, ale také pro jiné krizové nebo mimořádné situace v budoucnosti.

V Senátu jsem podpořil také návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele. OSVČ budou mít možnost prostřednictvím jedné paušální platby a jednoho formuláře vyřešit povinnosti k dani z příjmů, sociálnímu pojistnému a zdravotnímu pojistnému.

Zabývali jsme se také novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění, které souvisí s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb jsou povinni provádět preventivní vyšetření pomocí testů u svých zaměstnanců a klientů. Pana ministra jsem upozornil mimo jiné na nadměrnou administrativní zátěž především u poskytovatelů terénních služeb - pečovatelská služba, osobní asistence. Současně nastavené podmínky jsou pro poskytovatele nepřijatelně zatěžující!

Zákaz klecových chovů nosnic a vyšší tresty za týrání zvířat

Skvělá zpráva pro všechny milovníky a ochránce zvířat: schválili jsme zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027. A také prošlo Senátem zvýšení pokut za týrání zvířat nebo zákazem drezúry v cirkusech a podobných zařízeních.
Ale to není všechno, co jsme v polovině listopadu v Senátu řešili. Projednávaná agenda byla dost široká a zahrnovala řadu novel. Schválili jsme třeba i mimořádný příspěvek všem seniorům ve výši 5000 korun. Diskutovali jsme odpadovou legislativu, opatření proti suchu nebo účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Významnou událostí tohoto týdne bylo samozřejmě také oficiální uvedení nově zvolených senátorů do funkce a volba předsedy a místopředsedů horní komory Parlamentu.


Schválili jsme další protikoronavirové zákony

Na konci října jsme v Senátu projednali řadu důležitých témat.
Schválili jsme další protikoronavirové zákony jako třeba změny v ošetřovném, prodloužení úlev pořadatelům zrušených kulturních akcí, kompenzační bonus ekonomicky postiženým podnikatelům nebo úpravy insolvencí a exekucí kvůli koronaviru.
Osobně jsem rád, že jsme také usnesením veřejně odsoudili zbabělý útok ve francouzském Nice.

5G je unikátní příležitost pro celé Jesenicko

Nedá mi to! Zkrátka se musím vyjádřit ke spuštění testovacího provozu 5G sítě na Jesenicku. Je to pro mě totiž osobní téma, jelikož jsem se ve své předvolební kampani zavázal, že podpořím rozvoj internetu v této lokalitě a spolu se zástupci Jeseníku a olomouckého hejtmanství jsem bojoval za to, aby právě náš region byl součástí testovacího provozu. Je to totiž úžasná příležitost!

Díky tomuto testování totiž třeba jesenické gymnázium a průmyslová škola získá v České republice unikátní možnost pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Studenti budou moci využít virtuální laboratoř, navíc škola získá ještě větší prostor pro spolupráci se zaměstnavateli a firmami. Naši studenti tak budou mít obrovský náskok oproti studentům z jiných škol a výraznou konkurenční výhodu na trhu práce. Významný bonus to bude také pro firmy, budou totiž moci změnit způsoby výroby a vše se výrazně zjednoduší a zrychlí. Výhody ve kvalitnějším internetovém připojení najde každý. Otevřou se širší možnosti komunikace, lidé budou mít díky 5G síti výhodnější podmínky pro práci z domu na dobře placených pozicích.

Ano, je pravda, že ze strany vedení města mohla být celá věc lépe komunikována směrem k občanům. Je škoda, že se veřejné debaty, na kterých by se občané mohli ptát a vyjádřit své případné obavy neuskutečnily již mnohem dříve a v mnohem větší míře. Bez ohledu na to je ale super, že se nám taková příležitost naskytla, že se region do „soutěže“ o 5G síť přihlásil a vyhrál. V tomto směru udělala radnice velký kus práce a byla by chyba, kdyby přišla vniveč a my takovou možnost nevyužili.

Já vím, že zde panují obavy a strach z něčeho nového. Těžko bojovat s některými větrnými mlýny, ale věřme odborníkům, kteří se shodují, že 5G sítě nás nijak neohrožují a neškodí. Podívejte se například na stránky Českého telekomunikačního úřadu (www.ctu.cz/5g) nebo si projděte vědecké studie zkoumající vliv mobilních technologií desítky let (www.emf-portal.org/en).

Nedovolme však, aby strach z nového zmařil unikátní možnost a příležitost pro naše děti a pro naše firmy. Zejména v tomto těžkém období se nám bude jakákoliv výhoda hodit a testovací provoz 5G sítě je právě tou příležitostí, kterou bychom si neměli nechat ujít.

Musíme být na blízku těm nezranitelnějším

Ve dne v noci řeším s mými úžasnými kolegy ze společnosti Pontis Šumperk nastalou krizovou situaci. Musíme být nablízku hlavně těm nejzranitelnějším - seniorům. Přes všechny starosti jsem musel "odběhnout" do Prahy. Zasedal Senát Parlamentu ČR a na programu byly důležité body. Třeba novela zákona o pozemních komunikacích nebo novela zákona o ochraně veřejného zdraví. K aktuální situaci kolem koronaviru byla čtyřhodinová diskuse. Opravdu věcný příspěvek měl předseda senátu Miloš Vystrčil. Nebral si servítky a na jeho slovech byla spousta pravdy a věcí k zamyšlení. Ale uměl i chválit, dokonce i vládu. Jinak byly projevy kolegů senátorů plné nekompromisní kritiky...

Já chci poděkovat všem, kdo se s velkým úsilím snaží zvládnout současnou těžkou dobu. Je to vláda, krizový štáb, kraje, obce, lékaři, zdravotníci, poskytovatelé sociálních služeb, policie, hasiči, armáda, prodavačky, pošťačky, ale především všichni občané, kteří se nezištně zapojili do pomoci a je jich opravdu hodně. Máme velkou naději, že svízelnou situaci zvládneme, ať jsou názory jakékoliv. Všichni víme, že není dostatek ochranných prostředků, toto nás ovšem nemůže paralyzovat. Již mnohokrát v historii jsme si poradili vlastními silami. Nepříjemné je, že čelíme neviditelnému nepříteli. Nemůžeme si na něj sáhnout, proto jsou pro nás rizika mnohdy těžko uchopitelná. Je to zcela něco jiného než při povodních, kdy zkáza byla hned viditelná a nebezpečí přišlo náhle a trvalo chvíli. Proto vás chci poprosit o trpělivost, vzájemnou toleranci a respekt.

Zpřísnění trestů za týrání zvířat

16 návrhů zakonů. To už je pořádný balík agendy, kterou jsme v posledních lednových dnech projednávali v Senátu. Řešili jsme zpřísnění trestů za týrání zvířat nebo možnost odškodnění pro osoby, kterým vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování. A taky jsme diskutovali nad novelou zákona o silniční dopravě. Cílem je zajistit rovné podmínky pro poskytování taxislužby v ČR. Musí mít taxíky taxametry jako doposud, nebo postačí mobilní aplikace? Mají mít auta místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI označení evidenční nálepkou? To byly některé otázky, které zněly jednacím sálem.

Dále jsme se zabývali například zkvalitněním průvodcovské služby pro turisty, které by měla zajistit novela živnostenského zákona. Průvodcovská činnost by se měla místo volné stát vázanou živností. Po změně volalo hlavní město Praha. Změna míří proti nekvalifikovaným průvodcům, kteří poskytují turistům mylné informace, vybírají peníze, neplatí daně.


Kamiony a další silniční témata

Problémy s kamionovou dopravou. V poslední době hodně propírané téma nejen na celostátní úrovni. Na pozvání ředitelky územního odboru Policie ČR Jeseník paní plukovnice Ludmily Andělové jsme jednali o kamionech i dalších silničních tématech. Třeba o odstavných parkovištích, plochách pro vážení náklaďáků, dále o údržbě silnice přes Červenohorské sedlo nejen v zimních měsících... Zazněla spousta užitečných návrhů a priorit do budoucna. Víc hlav, víc ví a to se potvrdilo při této schůzce, na které nechyběli zástupci měst a obcí, krajského úřadu, údržby silnic a dálnic, ŘSD i ředitelé a vedoucí odborů dopravy.

Právo na obranu i se zbraní

Ústavní zakotvení práva na obranu i se zbraní a zavedení postihů za množírny zvířat. To byly jedny z hlavních témat, které jsme včera projednali v Ústavně-právním výboru Senátu. Kvůli množství materiálů jsme zasedali dvakrát za den. Na dopoledním jednání jsme řešili zejména zpřísnění trestů za týrání zvířat a zavedení postihů za tzv. množírny. Odpoledne jsme pak měli na programu návrh, který zavádí ústavní zakotvení práva na obranu i se zbraní. Vzhledem k významu práva na život, které je právo nejzákladnější, považuje text návrhu za správné symbolicky povýšit toto právo na úroveň ústavní. Já jsem návrh podpořil.

A jaký názor na držení zbraní máte vy?


Lázeňské poplatky musí zůstat spravedlivé

Členové Ústavně-právního výboru Senátu mně jednomyslně schválili návrh pozmněňovacího návrhu novely zákona o místních poplatcích. Cílem je, aby poplatek z pobytu byl pro lázeňské hosty spravedlivý a neznevýhodňoval některé. To znamená, aby vše zůstalo, jak je. Lázeňská města tak nepřijdou o výrazný příjem do jejich rozpočtu a mohou dál investovat do rozvoje lázeňství. Hodně se to týká třeba města Jeseník, ale i Bludova, Velkých Losin...

Kolegové senátoři dnes schválili také můj návrh, kterým Ústavně-právní výbor doporučil plénu schválit sněmovní verzi novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Děkuji kolegům za bezvadnou spolupráci.

Schůzka k návrhu ministryně spravedlnosti

Proběhla důležitá schůzka. Ústavně-právní výbor Senátu jednal s vrcholným vedením státního zastupitelství. Po skončení předseda našeho senátního výboru Miroslav Antl i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman shodně odmítli návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové, aby vedoucí státní zástupce vybírala pětičlenná komise, do níž by ministryně jmenovala tři členy.


Sliby se mají plnit nejen o Vánocích

Sliby se mají plnit nejen o Vánocích, ale i v horkém létě.Před volbami do Senátu jsem sliboval, že budu řešit rychlejší a dostupnější internet v našem regionu. Nejhůř je na tom Javornicko. Jakž takž rychlý internet tam nemá ani polovina lidí.

Jednal jsem s vedením javornické radnice a také s radním Jeseníku Lukášem Morávkem, který se online komunikací zabývá. Kromě jiného jsem je ujistil, že tlačím na Český telekomunikační úřad, aby provedl přesné zaměření kvality internetového pokrytí celé naší oblasti. Podle toho se pak určí nejvhodnější technologický postup jak pokrytí zlepšit.

Se šéfem ČTÚ Jaromírem Novákem jsem už o tom několikrát mluvil a i on má zájem, aby lidé na Jesenicku a Šumpersku měli co nejdřív kvalitnější síť.

Omezování prodeje během svátků

Mám na vás otázku. Tento týden proběhla další schůze Senátu. Většinu z materiálů už jsem znal z jednání Ústavně-právního výboru, ale s některými jsem se seznámil až na plénu. Třeba s novelou zákona o ochraně spotřebitele: lidé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, by už neměli být diskriminováni - cenou, podmínkami prodeje, platebními možnostmi...

A teď k té mé otázce: v Senátu jsme také řešili, jestli máme umožnit, aby o svátcích mohly otevřít velkoobchody jako například Makro. Nakonec Senát Parlamentu ČR schválil návrh ve znění, aby byl zákon o prodejní době v maloobchodech a velkoobchodech zrušen úplně. Teď je na Sněmovně, kterou verzi podpoří. Co si o tom myslíte? Je omezování prodeje během svátků nastaveno správně?


Inkluze ve školství je totální, to je špatně

Možná si myslíte, že "tam nahoře" nikoho vaše starosti a názory nezajímají. Není to pravda - do Senátu přišel dopis ze základní školy v Předíně. Jsou nespokojení s inkluzí. Školství sice nespadá do mé působnosti v Senátu a obec Předín není můj volební obvod. Přesto jsem do Předína vyrazil. Paní ředitelka Libuše Vyhnálková a paní učitelka Dagmar Suchá mně vysvětlovaly, že určitě jsou pro inkluzi, ale tak jak je vymyšlená teď, není v praxi uchopitelná. Ve třídě s dvaceti dětmi mají osm inkludovaných. To se nedá zvládnout, mimo jiné z hlediska naplňování osnov. Dnes musí škola přijmout jakékoliv dítě s jakýmkoliv postižením. Každé dítě má přitom jinou potřebu, některé má tělesné postižení, jiné je například hluchoslepé... Jak toto má vesnická škola zvládnout? Jsem ředitelem Pontisu Šumperk, který poskytuje široké spektrum sociálních služeb, a přesto i u nás máme možnost si vybrat, jakému klientovi můžeme pomoct a komu péči dát neumíme. Inkluze ve školství je totální a takto nemůže v praxi fungovat.

Výročí vstupu do Evropské unie

S kolegy Senátory jsme se sešli u příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie. Díky evropskému společenství užíváme mnoho výhod, které si kolikrát už ani neuvědomujeme. Evropská unie je tím nejúčinnějším receptem na mír a prosperitu. Koneckonců mír byl hlavním důvodem, proč EU před téměř 70 lety vznikla.


Jak přizpůsobit školství požadavkům 21. století?

Dnes jsem podnikl jeden z dalších kroků, abych se lépe seznámil s tématy spojenými se školstvím, ať můžu v této oblasti pomoct, pokud je třeba. V Senátu proběhl seminář Audit vzdělávacího systému v ČR za účasti ministra Roberta Plagy a dalších osobností. Nemluvilo se pouze o výši ohodnocení pedagogů, ale i o podpoře vzdělávacího systému napříč politickým spektrem. Zaujalo mě také téma snižování nerovnosti mezi dětmi pocházejícími z rozdílného sociálního prostředí. Hlavní otázka semináře byla, aspoň já jsem to tak vnímal, jak přizpůsobit dnešní školství požadavkům 21. století?

Ministryně přislíbila pomoc obcím

MS paní ministryní Klárou Dostálovou jsme jednali o podpoře obcí, které byly postiženy na dopravní infrastruktuře kvůli kůrovcové kalamitě. Jednoduše řečeno: těžká technika a náklaďáky, které přes obce sváží poškozené dřevo, ničí cesty. Paní ministryně přislíbila, že na podzim letošního roku vypíše dotační titul na opravu cest poškozených při likvidaci kalamitního stavu:
- zatím je vyčleněno 100.000.000 korun. Pak se uvidí, jaká bude další potřeba
- podpora bude do výše 70 %, minimálně 5 % bude povinná spoluúčast, zbylých 25 % mohou přispět například kraje
- projektová dokumentace nebude uznatelným nákladem, proto mohou obce, které zvažují využít této podpory, již průběžně chystat podklady


Boj proti kůrovcové kalamitě

Mám za sebou zajímavý den v Senát Parlamentu ČR. Zúčastnil jsem se jednání Spolku na obnovu venkova. Bavili jsme se hlavně o kůrovcové kalamitě, která obrovsky trápí Jesenicko i Šumpersko. Potom jsem se účastnil kulatého stolu, který pořádala senátorka Jaromíra Vítková na téma „Výchova aneb kdo za to může“. Setkání podpořilo petici na změnu zákona, který vzal Diagnostickým ústavům možnost přijímat děti na tzv. „dobrovolný pobyt“ na žádost zákonných zástupců. Toto bylo možné do srpna 2017 a následná novela to znemožnila. Je to špatně!

Pryč s nebezpečným odpadem

Ve Vikanticích potřebují pomoc při řešení odstranění nebezpečného odpadu. Se starostou Liborem Sedlaříkem a členem komise životního prostředí Olomouckého kraje Martinem Janíčkem jsme se byli podívat přímo na místě. Společně teď hledáme bezpečné, ekologické a rychlé řešení, jak uložiště kadmia odstranit.

O mně

Od roku 2008 jsem ředitelem obecně prospěšné společnosti PONTIS Šumperk, která je největším poskytovatelem sociálních služeb v Olomouckém kraji. Na tuto pozici jsem se vypracoval po mnoha letech praxe kurátora pro mládež, kdy jsem zároveň vystudoval obor Pedagogika – sociální práce na Pedagogické fakultě UP v Olomouci.

V současné době řídím skvělý stočlenný tým lidí, který poskytuje špičkové sociální služby lidem napříč generacemi. Naše společnost nabízí kvalifikovanou pomoc lidem seniorského věku a jejich rodinám, ohrožené mládeži, dětem a osamělým rodičům v tísni i lidem se závislostmi. Cílem všech těchto služeb je usilovat o to, aby byli jejich uživatelé soběstační a aby do vysokého věku žili co nejlépe ve svém přirozeném prostředí. V případě mladých lidí nám jde o to, aby měli dobrou práci a fungující rodinu a v případě seniorů, aby v této fázi života žili důstojně a pokud možno aktivně.

Jsem zvyklý pracovat na sobě a pro lidi. Vysokou školu jsem studoval až při zaměstnání a jako táta malého kluka. Moje původní profese je mechanik seřizovač pro výrobní linky, první zaměstnání jsem získal jako dělník v truhlářské dílně. Dnes mám zajímavou a prospěšnou práci, která mě obohacuje.

V roce 2018 jsem přijal nabídku hnutí ANO a jako nezávislý kandidát jsem kandidoval do Senátu Parlamentu ČR. V říjnu mě lidé dali důvěru a zvolili senátorem za Šumpersko a Jesenicko. Velmi si vážím, že mě kolegové v horní komoře Parlamentu nominovali na pozici místopředsedy Ústavně-právního výboru a současně jsem se stal členem komise Senátu pro rozvoj venkova.

Po volbách v roce 2020, kdy si Senát vybral nové členy svých orgánů, výborů a komisí, jsem byl zvolen místopředsedou Výboru pro sociální politiku a členem komise Senátu pro rozvoj venkova. V prvních dvou letech funkčního období jsem se podílel na prosazování řady zákonů nebo novel. Zároveň jsem v úzkém kontaktu s naším regionem, pravidelně jednám se starosty měst a obcí a zjišťuji, s čím mohu pomoci. S kolegy jsem v Senátu prosadil například možnost stravování dětí v lesních mateřských školkách, zasadil jsem se o možnost testování vysokorychlostního internetu 5G na Jesenicku, v době nouzového stavu během epidemie covid-19 jsem dohlížel na nastavování podmínek pro práci poskytovatelů sociálních služeb, inicioval jsem odpuštění povinných odvodů medikům a studentům, kterým byla nařízena pracovní povinnost.

Jsem pyšný na naši skvělou rodinu, manželku, která mě podporuje, a dvě úžasné děti. S rodinou rádi prožíváme společné chvíle aktivně na horách, sjíždíme vodu, jezdíme na kole, hrajeme na hudební nástroje. Od malička jsem hrál házenou, později jsem trénoval mládež. Věnoval jsem se také kynologii, což mě přivedlo k záchranářským aktivitám. Spolupracoval jsem s Horskou službou ČR jako figurant pro výcvik lavinových psů.